> Zorgeloos Wonen maakt een testament eenvoudig

Samen met de erfrechtspecialisten van Zorgeloos Wonen en met onze samenwerkende notarissen


1. Vrijblijvend gesprek

Wij bieden u een vrijblijvend gesprek met onze adviseur aan. Dit gesprek is bij u thuis. Wij informeren u over hoe het erfrecht in Nederland geregeld is. We leggen uit wat de gevolgen zijn van een overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting u moet betalen na een overlijden. Ook leggen we uit wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap kan opeisen.

Vervolgens bespreken we zaken die voor u en uw erfgenamen van belang zijn om in een uw testament op te nemen. Wat de voordelen zijn voor uw erfgenamen en wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Tevens informeren wij u over de voordelen van een levenstestament en het schenken. Aan het einde van het gesprek, zal uw adviseur u informeren wat de eventuele kosten bedragen als u de stap wilt maken naar de notaris. Deze kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen en specifieke situatie. We leveren dus maatwerk. In onze dienstverlening noemen we altijd een totaalbedrag inclusief de kosten van de notaris, de kosten van onze begeleiding, de kosten van het inschrijven in het centraal testamentenregister en de BTW. U komt dus achteraf nooit voor verrassingen te staan.

2. Uw gespreksverslag

Als u voor een vervolg van het eerste gesprek kiest en gebruik wilt maken van de verdere diensten van onze nalatenschapsservice kunt u het volgende van ons verwachten;

U ontvangt van ons een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor u zijn uitgeschreven, zodat u dit nog eens rustig kunt nalezen.

De adviseur neemt contact met u op om te informeren of u naar aanleiding van het verslag nog vragen heeft en geeft aanvullende uitleg als dat nodig is.

Wij leggen contact met een notariskantoor en bespreken met de notaris wat voor u belangrijk is. Wij “vertalen” uw wensen, zodat de notaris weet welk testament voor u nodig is. In overleg met u, maken wij een afspraak op het betreffende notariskantoor.

3. Gesprek bij notaris

Tijdens de afspraak met de notaris worden alle besproken punten nog een keer met u doorlopen. Als er op dat moment toch nog onduidelijkheden voor u zijn, zullen we die wegnemen.

4. Controle conceptaktes

Het notariskantoor stelt aan de hand van het gesprek uw conceptaktes op. Deze worden eerst aan onze erfrerchtspecialist aangeboden en gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Als de aktes voldoen aan uw wensen en persoonlijke situatie zullen deze naar u verzonden worden. Uw adviseur neemt vervolgens na een week contact met u op om te informeren of er nog vragen zijn. Indien u akkoord bent met de conceptaktes, wordt (in overleg met u) een 2e afspraak bij de notaris gemaakt om het testament vast te leggen.

5. Ondertekenen aktes bij notaris

De 2e afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de definitieve aktes opgesteld. U tekent in deze afspraak uw persoonlijke aktes en borgt hiermee dat uw nalatenschap naar uw wensen en afspraken wordt geregeld. U ontvangt een exemplaar van uw testament. Heeft u aanvullende wensen, dan kan dit in overleg op uw persoonlijke wensen en situatie worden afgestemd. Onze nalatenschapsservice realiseert zich dat elke situatie anders is en een persoonlijke aanpak kent. Wij werken aan maatwerk oplossingen en kijken graag samen met u naar het testament dat het beste bij u past.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de nalatenschapsservice van Zorgeloos Wonen: 040 - 222 00 33